Ochranný prostředek proti difůzi uhlíku a dusíku při nitridaci a karbonitridaci při teplotách 450°C až 800°C.Cena 1200 Kč/1kg.Cena obalu ADR/RID pro 2,5 kg je 25 Kč a pro 10 kg je 110 Kč


Anita